Przejdź do treści

Aktualności

29.06.2019

Spotkanie w Szczecinie

Gospodarzem czerwcowego spotkania była firma Geoprojekt Szczecin. Posiedzenie poświęcono ustaleniu treści regulaminów wewnętrznych oraz analizie wytycznych GDDKiA do badań podłoża gruntowego. Uwagi Stowarzyszenia zostały przekazane do drogowców.

Więcej
06.04.2019

Spotkanie w Poznaniu

W dniach 5-6 kwietnia 2019 roku w siedzibie GT Projektu odbyło się spotkanie członków zrzeszenia. Poza sprawami organizacyjnymi i utworzeniem grup roboczych dla realizacji celów szczegółowych zaprezentowane zostały dwa wykłady.

Więcej
22.02.2019

PZWBPG założone

W dniu 22 lutego 2019 roku Zrzeszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Siedzibą zrzeszenia jest Warszawa. Zrzeszenie jest dobrowolną, samorządową i niezależną organizacją zawodową pracodawców wykonujących badania podłoża gruntowego.

Więcej
10.02.2019

Spotkanie w Rzeszowie

W Rzeszowie przy ulicy Budziejowskiej odbyło się kolejne posiedzenie zrzeszenia. W siedzibie firmy Geotech zostały podsumowane dotychczasowe działania i opracowany został plan pracy na 2019 rok. Powołano zespoły robocze do kontaktów z GDDKiA i PLK.

Więcej