Przejdź do treści

01.11.2020

Nowoczesna geotechnika

Spotkanie w Krakowie w dużej mierze poświęcone zostało sprawom jakości wykonywanych badań podłoża gruntowego w naszym kraju. Nawyki, zła praktyka jak również brak najnowszej wiedzy powoduje, że część opracowań geotechnicznych na rynku nie posiada zadowalającej jakości, szczególnie do projektowania zgodnie z Eurokod 7 czy z użyciem metod numerycznych. Na zaproszenie PZWBPG odpowiedział prof. Andrzej Truty - niekwestionowany autorytet w tej dziedzinie w Polsce, który przedstawił wykład oraz włączył się do dyskusji jak podnieść jakość badań podłoża gruntowego w naszym kraju.

Polskie zrzeszenie wykonawców badań podłoża gruntowego