Przejdź do treści

22.02.2019

PZWBPG założone

W dniu 22 lutego 2019 roku Zrzeszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Siedzibą zrzeszenia jest Warszawa. Zrzeszenie jest dobrowolną, samorządową i niezależną organizacją zawodową pracodawców wykonujących badania podłoża gruntowego.

Wśród dziesięciu założycielskich firm znaleźli się przedsiębiorcy z Krakowa, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia, Poznania, Gdyni oraz Warszawy.

Zrzeszenie skupia firmy zajmujące się geologią, geotechniką, sozologią, geofizyką, hydrogeologią w pracach terenowych, laboratoryjnych i dokumentacyjnych.

Prezesem Zrzeszenia został wybrany Grzegorz Czudec z firmy Geotech a jego zastępcami zostali Sławomir Krysiak z Geoteko i Michał Grela z Geotestu.

PZWBPG Założone