Przejdź do treści

16.03.2020

Spotkanie przedstawicieli GDDKiA z branżą geologiczną

W dniu 04.03.2020r. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, z inicjatywy Zrzeszenia, odbyło się spotkanie przedstawicieli GDDKiA (zarówno Centrali jak i Oddziałów) z branżą geologiczną. Celem spotkania było omówienie bieżących problemów związanych z wykonywaniem badań podłoża gruntowego w ramach projektów realizowanych przez GDDKiA.

W trakcie spotkania przedstawiono 4 prezentacje (po dwie ze strony GDDKiA oraz Zrzeszenia), które były podstawą dyskusji i wymiany poglądów. Referaty przedstawili P. Zysk i T. Skowera (GDDKiA) oraz G. Czudec i P. Paprocki (PZWBPG). Treść przedstawionych prezentacji w załączeniu. W trakcie spotkania omówione zostały bieżące problemy związane m.in. ze zlecaniem, wykonywaniem i odbiorem badań podłoża gruntowego. Dyskutowane były również propozycje zgłoszone przez Zrzeszenie, które umożliwiłyby usprawnienie tego procesu, w tym zmiana obecnego modelu zlecenia badań geologicznych (bezpośrednio przez Inwestora). Podniesiona została również kwestia zmiany finansowania prac geologicznych (wprowadzania rozliczeń prac w cyklu miesięcznym). Pośród innych poruszanych w dyskusji tematów dominowały kwestie związane z jakością wykonywanych badań oraz opracowywanych dokumentacji, harmonogramów realizacji, kosztów związanych z realizacją prac oraz zagadnienia związane z procedurami administracyjnymi i ich wpływem na harmonogram prac.

Spotkania z GDDKIA

W spotkaniu, oprócz firm członków Zrzeszenia, udział wzięli przedstawiciele innych firm z branży geologicznej realizujących badania na rzecz GDDKiA.

Informacja o spotkaniu zamieszczona została również na stronie GDDKiA: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36851/Rozmawiamy-z-branza-geologiczna

Dziękując Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za możliwość spotkania, jako Zrzeszenie, wyrażamy wolę dalszej współpracy w celu podnoszenia jakości usług branży geologicznej wykonywanych na rzecz GDDKiA.

Prezentacje ze spotkania: