Przejdź do treści

06.04.2019

Spotkanie w Poznaniu

W dniach 5-6 kwietnia 2019 roku w siedzibie GT Projektu odbyło się spotkanie członków zrzeszenia.

Poza sprawami organizacyjnymi i utworzeniem grup roboczych dla realizacji celów szczegółowych zaprezentowane zostały dwa wykłady. Pierwszy dotyczący gruntów antropogenicznych i ich roli w aspekcie projektowania posadowień oraz drugi opisujący doświadczenia z badań sondowania statyczne CPTU / SCPTU.

Spotkanie w Poznaniu