Przejdź do treści

18.02.2020

Spotkanie z GDDKIA w Warszawie - zaproszenie

Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego zaprasza zainteresowanych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 04.03.2020 r. o godz. 10.00 w sali nr 161 w siedzibie Centrali GDDKiA w Warszawie przy ul. Wroniej 53. Organizatorem spotkania, na prośbę Zrzeszenia,  jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Celem spotkania jest omówienie bieżących problemów związanych z realizacją badań podłoża gruntowego w ramach projektów realizowanych przez GDDKiA. Zaproszenie kierujemy do wszystkich firm (również tych które nie są członkami Zrzeszenia), które realizują badania podłoża gruntowego dla potrzeb projektów GDDKiA.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest zgłoszenie na adres e-mail: kontakt@pzwbpg.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz firmę. Z uwagi na warunki przedstawione przez organizatora (GDDKiA) ilość miejsc ograniczona. Na zgłoszenia oczekujemy do 24.02.2019r. W przypadku większej liczby zgłoszeń (powyżej limitu wyznaczonego przez GDDKiA) o udziale w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przesłane na podany adres e-mail.

W załączeniu treść zaproszenia na spotkanie wystosowanego przez GDDKiA wraz z harmonogramem spotkania.

Zaproszenie i harmonogram (pdf)