Przejdź do treści

Założyciele i członkowie Zrzeszenia

Geotest Sp. z o.o.

Geotest Sp. z o.o. to ponad 20‑osobowy zespół zgranych specjalistów, zarówno geologów i geotechników z uprawnieniami geologicznymi oraz indywidualnymi certyfikatami Polskiego Komitetu Geotechniki, jak i inżynierów i architektów.

100% kadry Geotestu stanowią osoby z wyższym wykształceniem, w tym kilka z ponad 30‑letnim doświadczeniem zawodowym. Największe, ponad czterdziestoletnie doświadczenie posiada dr inż. Krzysztof Traczyński, pełniący funkcję Prezesa Zarządu.

Geoteko Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o.

Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska Geotech Sp z o.o.

GT Projekt Sp. z o.o. & Co, Spółka Komandytowa

Przedsiębiorstwo Geologiczne Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o.

Geopartner Sp. z o.o.

Geokrak Sp. z o.o.

Geologia Zawiślak Sp. z o.o.

Ingeo Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Geologiczno Wiertnicze Pawlak