Przejdź do treści

Zarząd

Prezes Zarządu

Grzegorz Czudec

Wiceprezes Zarządu

Michał Grela

Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobył w
polskich i zagranicznych firmach geologicznych i konsultingowych. Autor kilku tysięcy dokumentacji i
projektów z zakresu geologii i geotechniki, w tym kompleksowych badań podłoża gruntowego dla
najwyższego wieżowca w Unii Europejskiej.Specjalizuje się w zakresie fundamentowania obiektów zabytkowych oraz w zaawansowanych badaniach in situ, w tym w dokumentowaniu badań zanieczyszczenia gruntu i wody gruntowej.

Studiował geologię oraz budownictwo na Uniwersytecie Warszawskiem oraz Politechnice
Warszawskiej. Od 2007 roku związany z Geotest Sp. z o.o. aktualnie na stanowisku wiceprezesa
zarządu.

W 2012 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk o Ziemi.

Sławomir Krysiak

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Uzyskał dyplom w Katedrze Geotechniki w roku 1993. Współautor kilku tysięcy projektów i dokumentacji z zakresu geologii i geotechniki. Od wielu lat uczestniczy w projektowaniu ważnych inwestycji liniowych takich jak budowa I i II linii metra w Warszawie, autostrady A2 czy dróg ekspresowych S7 i S8.

Od 1994 roku zatrudniony w GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o. Należy do czołowych polskich specjalistów z zakresu sondowań statycznych, zarówno w wykonawstwie jak i w procesie ich interpretacji.

W latach 1999/2000 odbył staż zawodowy w prestiżowym ośrodku Geo Delft.