Przejdź do treści

Aktualności

20.02.2021

Zgromadzenie Ogólne Członków Zrzeszenia we Wrocławiu

19 lutego 2021 roku we Wrocławiu odbyło się Zgromadzenie Ogólne Członków Zrzeszenia. Na tym zgromadzeniu m.in. przyjęto kolejnego członka, firmę Arup". Członkowie Zrzeszenia dokonali też wyboru nowych członków Zarządu na trzyletnią kadencję (2021-2024). Z powodu ograniczeń, wynikających z panującej pandemii Zebranie miało skromniejszą oprawę niż wcześniejsze i ograniczyło się do oficjalnych obrad i krótkiego spaceru po wrocławskim Starym Mieście.

Więcej
31.12.2020

Wspólpraca z PKP PLK

Z końcem roku rozpoczęliśmy rozmowy  z kolejnym ważnym Klientem naszej branży.  Celem rozmów z Polskimi Liniami Kolejowymi jest próba polepszenia współpracy i jakości wykonywanych badań podłoża gruntowego na wszystkich  kontraktach kolejowych. Dyskusja toczy się na wielu płaszczyznach i dotyczy m.in. harmonogramów, płatności, bezpieczeństwa wykonywanych prac oraz miejsca szeroko rozumianej geologii w procesie projektowym inwestycji realizowanych przez PKP PLK.

Więcej
27.11.2020

Współpraca z GDDKiA

Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego prowadzi dalsze rozmowy z GDDKiA w celu polepszenie współpracy z branżą geologiczną. Wdrożenie zmian wymaga ich oceny i sprawdzenia zgodności z wewnętrznymi regulacjami w GDDKiA. Jednocześnie trwają prace konsultacyjne z branżą projektową.

Szczegóły dostępne w załączniku.

 

Więcej
01.11.2020

Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków

25 września 2020 roku w Krakowie odbyło się Zgromadzenia Ogólne, na którym przyjęto 6 nowych członków. Kilka firm pochodzi z niereprezentowanych dotychczas regionów Polski: Geodrill, Geoprogram z Bydgoszczy, Sineo z Gdańska, Geonep z Lublina oraz Geoprojekt Śląsk i Geoprojekt Poznań. Gospodarzem spotkania był Geokrak, na szczególne podkreślenie zasługuje bogata cześć artystyczna i towarzyska, która odbyła się po oficjalnych obradach.

Więcej
01.11.2020

Nowoczesna geotechnika

Spotkanie w Krakowie w dużej mierze poświęcone zostało sprawom jakości wykonywanych badań podłoża gruntowego w naszym kraju. Na zaproszenie PZWBPG odpowiedział prof. Andrzej Truty - niekwestionowany autorytet w tej dziedzinie w Polsce, który przedstawił wykład oraz włączył się do dyskusji jak podnieść jakość badań podłoża gruntowego.

Więcej
29.06.2020

Zebranie Członków w Gdańsku 27 czerwca 2020 roku

W czerwcu odbyło się Zwyczajne Zebranie Członków Zrzeszenia zamykające pierwszy rok działalności. Na spotkaniu podjęto szereg inicjatyw dotyczących dalszego rozwoju Zrzeszenia. Nawiązano także współpracę z brokerem ubezpieczeniowym w celu wypracowania nowego produktu pozwalającego "rzeczywiście" ubezpieczać wykonawców badań podłóża gruntowego w naszym kraju. Gospodarzem zebrania była firma Ingeo, która przedstawiła prezentację case study dotyczącą całego cyklu projektowego, rozpoczynając od badań podłoża gruntowego do realizacji inwestycji budowlanej.

Więcej
16.03.2020

Spotkanie przedstawicieli GDDKiA z branżą geologiczną

W dniu 04.03.2020r. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, z inicjatywy Zrzeszenia, odbyło się spotkanie przedstawicieli GDDKiA (zarówno Centrali jak i Oddziałów) z branżą geologiczną. Celem spotkania było omówienie bieżących problemów związanych z wykonywaniem badań podłoża gruntowego w ramach projektów realizowanych przez GDDKiA.

Więcej
18.02.2020

Spotkanie z GDDKIA w Warszawie - zaproszenie

Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego zaprasza zainteresowanych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 04.03.2020 r. o godz. 10.00 w sali nr 161 w siedzibie Centrali GDDKiA w Warszawie przy ul. Wroniej 53. Organizatorem spotkania, na prośbę Zrzeszenia,  jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Celem spotkania jest omówienie bieżących problemów związanych z realizacją badań podłoża gruntowego w ramach projektów realizowanych przez GDDKiA.

Więcej
29.06.2019

Spotkanie w Szczecinie

Gospodarzem czerwcowego spotkania była firma Geoprojekt Szczecin. Posiedzenie poświęcono ustaleniu treści regulaminów wewnętrznych oraz analizie wytycznych GDDKiA do badań podłoża gruntowego. Uwagi Stowarzyszenia zostały przekazane do drogowców.

Więcej
06.04.2019

Spotkanie w Poznaniu

W dniach 5-6 kwietnia 2019 roku w siedzibie GT Projektu odbyło się spotkanie członków zrzeszenia. Poza sprawami organizacyjnymi i utworzeniem grup roboczych dla realizacji celów szczegółowych zaprezentowane zostały dwa wykłady.

Więcej