Przejdź do treści

Aktualności

19.03.2024

Nowy Zarząd Zrzeszenia oraz plany na 2024 rok

1 marca 2024 roku w Łodzi odbyło się Zgromadzenie Ogólne Członków Zrzeszenia. Członkowie Zrzeszenia dokonali wyboru nowych członków Zarządu na trzyletnią kadencję (2024-2027). Wybrani zostali: Michał Grela, Maciej Pawlak i Sławomir Krysiak. Zgromadzenie przyjęło do swojego grona 2 firmy

Więcej
31.07.2023

PZWBPG na Pierwszym Kongresie Projektantów i Inżynierów

29 marca 2023 w warszawskim Centrum Nauki „Kopernik” odbył się pierwszy Kongres Projektantów i Inżynierów, który zgromadził blisko 300 uczestników.

Na program kongresu złożyły się cztery debaty panelowe, w których uczestniczyli m.in. przedstawiciele świata nauki i eksperci z różnych specjalności działający przy obsłudze procesów inwestycyjnych.

Jeden z paneli poświęcono nowoczesnym narzędziom i innowacyjnym rozwiązaniom, a dyskusja skupiona była wokół wdrażania metodologii BIM
w projektowaniu. 

Więcej
05.07.2022

Patronat nad IV Warsztatami Geologii Inżynierskiej

W dniach 09-10.06.2022 odbyły się IV Warsztaty Geologii Inżynierskiej organizowane przez AGH w Krakowie. Jako Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego, braliśmy aktywny udział w tym wydarzeniu. Nasz przedstawiciel, mgr inż. Paweł Łęcki wygłosił prezentacje na temat „Metod badań podłoża gruntowego: wymagania i teoria vs praktyka”, które dotyczyło aktualnych problemów Wykonawców badań podłoża jak i aspektów prawnych oraz zgodnego ze sztuką wykonywania badań podłoża.

Więcej
14.10.2021

Pataronat merytoryczny na WPGI 2021

PZWBPG objęło patronatem merytorycznym 7 Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce, które odbyło się w dniach 14-17 września 2021 r. w Bydgoszczy.  Konferencja zgromadziła kilkuset słuchaczy z całego kraju. Wymiana poglądów, także w panelu dyskusyjnym, w którym wzięli udział specjaliści z organizacji skupiających szeroko pojętą branżę geologiczną, w ocenie wielu to pierwsza od dekad próba poważnej dyskusji na temat aktualnej sytuacji oraz przyszłości badań podłoża gruntowego w Polsce.

Więcej
23.09.2021

Profesor Wojciech Wolski

Z przykrością informujemy, iż 20 września 2021 roku zmarł Profesor zw. dr. hab. inż. Wojciech Wolski. Wybitny specjalista, szeroko uznawany w krajowych i międzynarodowych środowiskach naukowych i inżynierskich. Wieloletni Prezes Geoteko Sp. z o.o., wychowawca wielu pokoleń inżynierów w SGGW, Przewodniczący Stowarzyszenia Szarych Szeregów, człowieka o niezwykłej kulturze osobistej, miał 91 lat.

Nekrolog Prof. Wojciech Wolski

Więcej
20.02.2021

Zgromadzenie Ogólne Członków Zrzeszenia we Wrocławiu

19 lutego 2021 roku we Wrocławiu odbyło się Zgromadzenie Ogólne Członków Zrzeszenia. Na tym zgromadzeniu m.in. przyjęto kolejnego członka, firmę Arup". Członkowie Zrzeszenia dokonali też wyboru nowych członków Zarządu na trzyletnią kadencję (2021-2024). Z powodu ograniczeń, wynikających z panującej pandemii Zebranie miało skromniejszą oprawę niż wcześniejsze i ograniczyło się do oficjalnych obrad i krótkiego spaceru po wrocławskim Starym Mieście.

Więcej
31.12.2020

Wspólpraca z PKP PLK

Z końcem roku rozpoczęliśmy rozmowy  z kolejnym ważnym Klientem naszej branży.  Celem rozmów z Polskimi Liniami Kolejowymi jest próba polepszenia współpracy i jakości wykonywanych badań podłoża gruntowego na wszystkich  kontraktach kolejowych. Dyskusja toczy się na wielu płaszczyznach i dotyczy m.in. harmonogramów, płatności, bezpieczeństwa wykonywanych prac oraz miejsca szeroko rozumianej geologii w procesie projektowym inwestycji realizowanych przez PKP PLK.

Więcej
27.11.2020

Współpraca z GDDKiA

Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego prowadzi dalsze rozmowy z GDDKiA w celu polepszenie współpracy z branżą geologiczną. Wdrożenie zmian wymaga ich oceny i sprawdzenia zgodności z wewnętrznymi regulacjami w GDDKiA. Jednocześnie trwają prace konsultacyjne z branżą projektową.

Szczegóły dostępne w załączniku.

 

Więcej
01.11.2020

Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków

25 września 2020 roku w Krakowie odbyło się Zgromadzenia Ogólne, na którym przyjęto 6 nowych członków. Kilka firm pochodzi z niereprezentowanych dotychczas regionów Polski: Geodrill, Geoprogram z Bydgoszczy, Sineo z Gdańska, Geonep z Lublina oraz Geoprojekt Śląsk i Geoprojekt Poznań. Gospodarzem spotkania był Geokrak, na szczególne podkreślenie zasługuje bogata cześć artystyczna i towarzyska, która odbyła się po oficjalnych obradach.

Więcej
01.11.2020

Nowoczesna geotechnika

Spotkanie w Krakowie w dużej mierze poświęcone zostało sprawom jakości wykonywanych badań podłoża gruntowego w naszym kraju. Na zaproszenie PZWBPG odpowiedział prof. Andrzej Truty - niekwestionowany autorytet w tej dziedzinie w Polsce, który przedstawił wykład oraz włączył się do dyskusji jak podnieść jakość badań podłoża gruntowego.

Więcej