Przejdź do treści

05.07.2022

Patronat nad IV Warsztatami Geologii Inżynierskiej

W dniach 09-10.06.2022 odbyły się IV Warsztaty Geologii Inżynierskiej organizowane przez AGH w Krakowie. Jako Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego, braliśmy aktywny udział w tym wydarzeniu. Nasz przedstawiciel, mgr inż. Paweł Łęcki wygłosił prezentacje na temat „Metod badań podłoża gruntowego: wymagania i teoria vs praktyka”, które dotyczyło aktualnych problemów Wykonawców badań podłoża jak i aspektów prawnych oraz zgodnego ze sztuką wykonywania badań podłoża.

Po zaprezentowanych prelekcjach rozpoczął się panel dyskusyjny z ekspertami dotyczący w dużej mierze relacji na linii Inwestor-Projektant-Wykonawca. Dyskusja była gorąca i przyniosła sporo wniosków dla każdej ze stron.