Przejdź do treści

31.07.2023

PZWBPG na Pierwszym Kongresie Projektantów i Inżynierów

29 marca 2023 w warszawskim Centrum Nauki „Kopernik” odbył się pierwszy Kongres Projektantów i Inżynierów, który zgromadził blisko 300 uczestników.

Na program kongresu złożyły się cztery debaty panelowe, w których uczestniczyli m.in. przedstawiciele świata nauki i eksperci z różnych specjalności działający przy obsłudze procesów inwestycyjnych.

Jeden z paneli poświęcono nowoczesnym narzędziom i innowacyjnym rozwiązaniom, a dyskusja skupiona była wokół wdrażania metodologii BIM
w projektowaniu. 

PZWBPG na Pierwszym Kongresie Projektantów i Inżynierów

Może się wydawać, że temat modelowania BIM to domena projektantów. Trudno jednak mówić o modelowaniu w BIM bez poprzedzającego go etapu budowy modelu geologicznego podłoża oraz odwzorowania powierzchni terenu, na którym planowana jest inwestycja

Zbudowanie modelu 3D powierzchni terenu oraz warstw podłoża jest niezbędne przy planowaniu położenia obiektu przez projektantów, dlatego do udziału w panelu „Nowoczesne narzędzia i innowacyjne rozwiązania” został zaproszony dr Michał Grela wiceprezes Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego.

 dr Michał Grela wiceprezes Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego

Dr Michał Grela był panelistą w debacie pt. “Nowoczesne narzędzia i innowacyjne rozwiązania”, podczas dyskusji były poruszane m.in tematy dotyczące:

  • wdrażanie BIM na dużą skalę 
  • dobre praktyki w branży  
  • ramy prawne w kontekście badań geologicznych i środowiskowych
  • przyszłość projektowania - kształcenie kadry, poziom edukacji uczelni wyższych, relacja projektant - firma badawcza

 

Partnerem merytorycznym Kongresu był Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów (ZOPI).