Przejdź do treści

27.11.2020

Współpraca z GDDKiA

Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego prowadzi dalsze rozmowy z GDDKiA w celu polepszenie współpracy z branżą geologiczną. Wdrożenie zmian wymaga ich oceny i sprawdzenia zgodności z wewnętrznymi regulacjami w GDDKiA. Jednocześnie trwają prace konsultacyjne z branżą projektową.

Szczegóły dostępne w załączniku.