Przejdź do treści

29.06.2020

Zebranie Członków w Gdańsku 27 czerwca 2020 roku

W czerwcu odbyło się Zwyczajne Zebranie Członków Zrzeszenia zamykające pierwszy rok działalności. Na spotkaniu podjęto szereg inicjatyw dotyczących dalszego rozwoju Zrzeszenia. Nawiązano także współpracę z brokerem ubezpieczeniowym w celu wypracowania nowego produktu pozwalającego "rzeczywiście" ubezpieczać wykonawców badań podłóża gruntowego w naszym kraju. Gospodarzem zebrania była firma Ingeo, która przedstawiła prezentację case study dotyczącą całego cyklu projektowego, rozpoczynając od badań podłoża gruntowego do realizacji inwestycji budowlanej. Zebranie zakończył rejs po Martwej Wiśle szlakiem aktualnie realizowanych obiektów hydrotechnicznych.

Spotkanie w Gdańsku 2020