Przejdź do treści

Historia

Przed powstaniem zrzeszenia

Pomysł konsolidacji środowiska wykonawców badań podłoża gruntowego i powołania wspólnej
organizacji dla reprezentowania branży powstał wiele lat temu. Jednakże chęci te zostały ostudzone
przez zwaśnione dwie grupy zawodowe geologów i geotechników, ściślej ujmując przez kadrę
naukową głośno reprezentującą to środowisko i skutecznie eskalująca prywatny konflikt kilku osób na
cała Polskę. Przez szereg lat podważało to autorytet wszystkich, którzy zajmowali się badaniami
podłoża gruntowego i którzy nigdy ze sobą nie konkurowali w zakresie kompetencji jak to było często
przedstawiane na ogólnopolskich konferencjach i warsztatach.

2018

Przypadkowe spotkanie przedstawicieli dwóch warszawskich firm: Sławomira Krysiaka z Geoteko i
Michała Greli z Geotestu stało się motorem do podjęcia działań w celu zorganizowania
nieformalnego spotkania czołowych polskich firm zajmujących się badaniami podłoża gruntowego.
Trud organizacyjny wziął na siebie Michał Grela, który w krótkim czasie doprowadził do zebrania
zarządów dziesięciu największych polskich przedsiębiorstw tej branży w Polsce. Odbyły się dwa
spotkania w Warszawie i w Łodzi, na których każda z firm wyraziła głęboką chęć zaangażowania się w
tworzenie zrzeszenia i zadeklarowała poświecenie czasu i prywatnych środków dla tworzenia
wspólnej organizacji.

15 listopada 2018 roku w siedzibie Geotest Sp. z o.o. odbyło się zgromadzenie założycielskie
Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego. Członkowie założyciele
reprezentujący przedsiębiorców z Krakowa, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia, Poznania, Gdyni oraz
Warszawy dokonali także wyboru pierwszego Zarządu PZWBPG.

Spotkanie założycieli

Członkowie założyciele PZWPBG.

2019

W dniu 22 lutego 2019 roku Zrzeszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Siedzibą
zrzeszenia jest Warszawa. Jednocześnie rozpoczął się żmudny proces tworzenia organizacji.
Zaplanowano szereg spotkań u poszczególnych członków zrzeszenia celem budowania nowego,
lepszego wizerunku branży i poprawy jakości prowadzonych prac przez firmy zajmujące się geologią,
geotechniką, sozologią, geofizyką i hydrogeologią.