Przejdź do treści
Rok założenia 2019

Nasza działalność to poprawa jakości i podnoszenie standardów

Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego jest dobrowolną, samorządową i niezależną organizacją zawodową pracodawców wykonujących badania podłoża gruntowego w zakresie geologii, geotechniki, sozologii, geofizyki i hydrogeologii, obejmującą prace terenowe, analizy laboratoryjne i dokumentowanie.

PZWBPG zostało założone z myślą o podniesieniu jakości, propagowaniu wysokich standardów i promowaniu badań podłoża gruntowego w naszym kraju.

Aktualności
31.12.2020

Wspólpraca z PKP PLK

Z końcem roku rozpoczęliśmy rozmowy  z kolejnym ważnym Klientem naszej branży.  Celem rozmów z Polskimi Liniami Kolejowymi jest próba polepszenia współpracy i jakości wykonywanych badań podłoża gruntowego na wszystkich  kontraktach kolejowych. Dyskusja toczy się na wielu płaszczyznach i dotyczy m.in.

27.11.2020

Współpraca z GDDKiA

Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego prowadzi dalsze rozmowy z GDDKiA w celu polepszenie współpracy z branżą geologic

Więcej
01.11.2020

Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków

25 września 2020 roku w Krakowie odbyło się Zgromadzenia Ogólne, na którym przyjęto 6 nowych członków.

Więcej
01.11.2020

Nowoczesna geotechnika

Spotkanie w Krakowie w dużej mierze poświęcone zostało sprawom jakości wykonywanych badań podłoża gruntowego w naszym kraju. Na zaproszenie…

Więcej
Członkowie Zrzeszenia
Geotest
Geoteko
Geotech
GT Projekt
Geoprojekt Szczecin
Geopartner
Geokrak
Geologia Zawiślak
Ingeo
PGW Pawlak
Geonep
Geoprogram
Sineo