Przejdź do treści
Rok założenia 2019

Nasza działalność to poprawa jakości i podnoszenie standardów

Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego jest dobrowolną, samorządową i niezależną organizacją zawodową pracodawców wykonujących badania podłoża gruntowego w zakresie geologii, geotechniki, sozologii, geofizyki i hydrogeologii, obejmującą prace terenowe, analizy laboratoryjne i dokumentowanie.

PZWBPG zostało założone z myślą o podniesieniu jakości, propagowaniu wysokich standardów i promowaniu badań podłoża gruntowego w naszym kraju.

Aktualności
20.02.2021

Zgromadzenie Ogólne Członków Zrzeszenia we Wrocławiu

19 lutego 2021 roku we Wrocławiu odbyło się Zgromadzenie Ogólne Członków Zrzeszenia. Na tym zgromadzeniu m.in. przyjęto kolejnego członka, firmę Arup". Członkowie Zrzeszenia dokonali też wyboru nowych członków Zarządu na trzyletnią kadencję (2021-2024).

31.12.2020

Wspólpraca z PKP PLK

Z końcem roku rozpoczęliśmy rozmowy  z kolejnym ważnym Klientem naszej branży.  Celem rozmów z Polskimi Liniami Kolejowymi jest próba p

Więcej
27.11.2020

Współpraca z GDDKiA

Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego prowadzi dalsze rozmowy z GDDKiA w celu polepszenie współpracy z branżą geologic

Więcej
01.11.2020

Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków

25 września 2020 roku w Krakowie odbyło się Zgromadzenia Ogólne, na którym przyjęto 6 nowych członków.

Więcej
Członkowie Zrzeszenia
Geotest
Geoteko
Geotech
GT Projekt
Geoprojekt Szczecin
Geopartner
Geokrak
Geologia Zawiślak
Ingeo
PGW Pawlak
Sineo
Geonep
Geoprogram
Geoprojekt-Śląsk