Przejdź do treści

Cele

Celem działalności Zrzeszenia jest poprawa jakości i podnoszenie standardów.

Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego jest dobrowolną, samorządową i niezależną organizacją zawodową pracodawców wykonujących badania podłoża gruntowego w zakresie:

 • geologii
 • geotechniki
 • sozologii
 • geofizyki
 • hydrogeologii

Zakres obejmuje także prace terenowe, analizy laboratoryjne i dokumentowanie.

PZWBPG zostało założone z myślą o podniesieniu jakości, propagowaniu wysokich standardów i promowaniu badań podłoża gruntowego w naszym kraju.

Cele i zadania

W ramach swojej działalności, Zrzeszenie będzie realizowało następujące cele i zadania:

 • tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi badań podłoża gruntowego oraz stanu krajowego wykonawstwa badań podłoża gruntowego,
 • podnoszenie jakości badań podłoża gruntowego,
 • promowanie rozwoju badań podłoża gruntowego,
 • propagowanie wiedzy i obowiązujących standardów w zakresie badań podłoża gruntowego,
 • podnoszenie oraz dbałość o wysoki poziom etyczny i zawodowy, a także autorytet zrzeszonych Członków,
 • ochrona praw i interesów Członków Zrzeszenia w sprawach wynikających z prowadzonej przez nich działalności wobec innych uczestników procesu budowlanego (Inwestorów, Projektantów, Wykonawców), w tym organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.