Przejdź do treści

14.10.2021

Pataronat merytoryczny na WPGI 2021

PZWBPG objęło patronatem merytorycznym 7 Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce, które odbyło się w dniach 14-17 września 2021 r. w Bydgoszczy.  Konferencja zgromadziła kilkuset słuchaczy z całego kraju. Wymiana poglądów, także w panelu dyskusyjnym, w którym wzięli udział specjaliści z organizacji skupiających szeroko pojętą branżę geologiczną, w ocenie wielu to pierwsza od dekad próba poważnej dyskusji na temat aktualnej sytuacji oraz przyszłości badań podłoża gruntowego w Polsce. PZWBPG zamierza kontynuować rozpoczętą dyskusję, edukować, wskazywać kierunki rozwoju, a w efekcie doprowadzić do poprawy jakości badań podłoża gruntowego oraz przywrócenia prestiżu zawodu geologa.

Prezentacja podsumowująca 3 lata pracy PZWBPG