Przejdź do treści

Aktualności

16.03.2020

Spotkanie przedstawicieli GDDKiA z branżą geologiczną

W dniu 04.03.2020r. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, z inicjatywy Zrzeszenia, odbyło się spotkanie przedstawicieli GDDKiA (zarówno Centrali jak i Oddziałów) z branżą geologiczną. Celem spotkania było omówienie bieżących problemów związanych z wykonywaniem badań podłoża gruntowego w ramach projektów realizowanych przez GDDKiA.

Więcej
18.02.2020

Spotkanie z GDDKIA w Warszawie - zaproszenie

Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego zaprasza zainteresowanych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 04.03.2020 r. o godz. 10.00 w sali nr 161 w siedzibie Centrali GDDKiA w Warszawie przy ul. Wroniej 53. Organizatorem spotkania, na prośbę Zrzeszenia,  jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Celem spotkania jest omówienie bieżących problemów związanych z realizacją badań podłoża gruntowego w ramach projektów realizowanych przez GDDKiA.

Więcej
29.06.2019

Spotkanie w Szczecinie

Gospodarzem czerwcowego spotkania była firma Geoprojekt Szczecin. Posiedzenie poświęcono ustaleniu treści regulaminów wewnętrznych oraz analizie wytycznych GDDKiA do badań podłoża gruntowego. Uwagi Stowarzyszenia zostały przekazane do drogowców.

Więcej
06.04.2019

Spotkanie w Poznaniu

W dniach 5-6 kwietnia 2019 roku w siedzibie GT Projektu odbyło się spotkanie członków zrzeszenia. Poza sprawami organizacyjnymi i utworzeniem grup roboczych dla realizacji celów szczegółowych zaprezentowane zostały dwa wykłady.

Więcej
22.02.2019

PZWBPG założone

W dniu 22 lutego 2019 roku Zrzeszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Siedzibą zrzeszenia jest Warszawa. Zrzeszenie jest dobrowolną, samorządową i niezależną organizacją zawodową pracodawców wykonujących badania podłoża gruntowego.

Więcej
10.02.2019

Spotkanie w Rzeszowie

W Rzeszowie przy ulicy Budziejowskiej odbyło się kolejne posiedzenie zrzeszenia. W siedzibie firmy Geotech zostały podsumowane dotychczasowe działania i opracowany został plan pracy na 2019 rok. Powołano zespoły robocze do kontaktów z GDDKiA i PLK.

Więcej